NOWE ŻYCIE
SZKLANYCH
NEGATYWÓW

Fundacja TRES opiekuje się kolekcją szklanych negatwów wykonanych przez Constantego Sikorskiego fotografa ze Zbąszynia. Naszym celem  jest nie tylko upublicznienie i zabezpieczenie zespołu archiwalnego, ale także twórcze działanie i szukanie współczesnych kontekstów dla starej fotografii. Pomagamy również innym archiwom społecznym w digitalizacji i upublicznieniu swoich zasobów. Nasze dotychczasowe działania to głównie aktywność dygitalizacyjna, wystawiennicza i wydawnicza. Zależy nam na budowaniu społecznej aktwności wokół zagadnień archiwów społecznych.

2018/19

Gra Powstanie z negatywów jest edukacyjną przygodą na kanwie rzeczywistych wydarzeń 1918-1920 w oparciu o materiały z kolekcji szklanych negatywów Fundacji TRES. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

2018

Kolejny raz udostępniamy nasz portal dla innych zbiorów niż nasze własne. Stowarzyszeniem Muzeum Ziemi Niemczańskiej we współpracy z Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego podjęło trud digitalizacji ciekawego zbioru.

2017

W naszej kolekcji znajduje się cenny szklany negatyw Constantego Sikorskiego zrobiony w pracowni Dezyderego Mocznaya w Zbąszyniu. To ten negatyw stał się zaczątkiem pomysłu by zbierać w jednym miejsu ocalałe jeszcze witraże z tej pracowni. Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Gminę Zbąszyń: Wirtualna kolekcja witraży z pracowni Dezyderego Mocznaya. www.szklanepozytywy.pl

2017

Elementarz tradycji Regionu Kozła to projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra". W ramach tego zadania została zaprojektowana i wydana książka aktywnościowa dla dzieci autorstwa Anny Kaźmierak, dotycząca zwyczajów mieszkańców 6 miasteczek i kilkunastu wsi na Zachodzie Wielkopolski skupionych w Regionie Kozła. Premiera książki miała miejsce podczas 43 Biesiady Koźlarskiej w Zbąszyniu.

2017

Dzięki dofinansowaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zrealizowaliśmy zadanie publiczne pod tytułem: „Opracowanie, skatalogowanie, konserwacja i upublicznienie inwentarza szklanych negatywów i fotografii należących do fundacji TRES”.

Wystawa u Łazęgi Poznańskiej

2017

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Łazęga Poznańska (na ul. Św. Marcin)  pokazaliśmy w Poznaniu wystawę  „Prowincja w centrum - wielkopolska wieś na szklanych negatywach”. W dawnym atelier Witolda Czarneckiego - fotografa poznańskiego gościły fotografie Constantego Sikorskiego - fotografa zbąszyńskiego.

2016

W Żyrowej na Opolszczyźnie panowie: sołtys Józef Wilczek, ksiądz Marek Sobotta oraz Berthold Lepich członkowie Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” postanowili zdigitalizować i upublicznić kolekcję szklanych negatywów wykonanych przez ojca Pana Bertholda – Franciszka Lepicha. Fundacja Tres poproszona została o pomoc przy realizacji tego przedsięwzięcia. 

2016

Stowarzyszenie „Ziemia Wieleńska” pozyskało przechowywane na strychu przez dziesięciolecia szklane negatywy rodziny Wielebskich - amatorów fotografii z początku XX wieku. Nauczyciel historii Robert Grzebyta skupił grono młodych pasjonatów, którzy w wakacyjnym projekcie oczyścili i dokonali wstępnej selekcji zbiorów ponad 700 szklanych negatywów. Fundacja TRES bardzo kibicuje tej inicjatywie i chętnie dzieli się swoim doświadczeniem.

 

 

2015

Wzięliśmy udział w I Kongresie Archiwistyki Społecznej w Warszawie zorganizowanym przez Ośrodek Karta. Było to spotkanie podsumowujące doświadczenia różnych archiwów a także próba zastanowienia się nad wprowadzeniem zmian prawnych służących dalszemu rozwojowi Archiwów Społecznych w Polsce.

2014

We współpracy z Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie pod Poznaniem przygotowaliśmy wystawę „Wielkopolska wieś na szklanych negatywach”. Pokazliśmy powiększenia uzyskane ze szklanych negatywów z naszej kolekcji. Poza fotografiami zaaranżowaliśmy również warsztat prowincjonalnego fotografa.

2013

Narodowy Instytut Audiowizualny wsparł finansowo digitalizację i upublicznienie oraz promocję informacji o zbiorze szklanych negatywów Fundacji TRES. W ramach zadania dokonanao digitalizacji części zbioru, zakupiono profesjonalne opakowania a także środki te pozwoliły stworzyć tą platformę.

2013

W ramach programu Leader+ otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla kolejnych digitalizacji i upublicznień szklanych negatywów wykonanych przez Constantego Sikorskiego. W ramch tego działania światło dzienne ujrzało kolejnych 500 obrazów.

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM