Muzyka tradycyjna ponad granicami

Pomimo burzliwej historii i przecięciu tego terenu granicami Region Kozła zachował jednolitą tradycję.

Zadanie „Muzyka tradycyjna ponad granicami” to działania popularyzujące oraz podjęcie szerszej refleksji naukowej nad zagadnieniem żywym i trwałym w kulturze ludowej Regionu Kozła, gdzie muzyka tradycyjna, a zwłaszcza charakterystyczny i unikalny na tym terenie instrument muzyczny – „kozioł” (największa odmiana dud), stanowiły symbol tożsamości narodowej do roku 1945, a w czasach powojennych i najnowszych przyczyniły się do regionalnego zjednoczenia lokalnej społeczności, także w formie administracyjnej w postaci związku gmin Regionu Kozła, co jest prawdopodobnie unikatem na skalę światową dla przypadku, gdy instrument muzyczny stanowi podstawowy element spoiwa regionalnego.

Korzystając z materiałów zebranych podczas badań terenowych i kwerend archiwalnych przeprowadzonych w ramach zadań badawczych Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja TRES upubliczniła wyniki badań w formie repozytorium cyfrowego https://muzyka.tres.org.pl i wystawy, która była prezentowana w kilku ważnych miejscowościach regionu, przybliżając unikalną i żywą ludową kulturę muzyczną Regionu Kozła szerokiemu gronu odbiorców.

Część zasobów repozytorium z pocz. XX w. to szklanenegatywy autorstwa Constantego Sikorskiego. Kolekcję szklanych negatywów dotyczącą Wielkopolskiej wsi można zobaczyć tutaj: http://www.szklanenegatywy.pl/catalogue/Wielkopolska%20wie%C5%9

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”
Partner projektu: Uniwersytet Wrocławski

 

 

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM