Kolekcja z Niemczy

W latach 1926-1951 w śląskiej Niemczy funkcjonuje regionalne muzeum, w zbiorach którego znajduje się kolekcja szklanych diapozytywów o różnorodnym zakresie tematycznym. To m.in. fotografie: eksponatów muzealnych, dokumentów archiwalnych, lokalnego życia społecznego oraz architektury i krajobrazu Powiatu Niemczańskiego (istniał do 1932 roku). Stanowią one niezwykle cenny historycznie zbiór ikonograficzny dla wiedzy o życiu i dziedzictwie kulturowo-przyrodniczym Ziemi Niemczańskiej. Dziś diapozytywy znajdują się w zbiorach pobliskiego Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. Zostały one zdigitalizowane oraz pierwszy raz od II wojny światowej zaprezentowane na wystawie „Niemcza, czas zatrzymany”, przygotowanej jesienią 2018 roku przez Stowarzyszenie Muzeum Ziemi Niemczańskiej...

 

Więcej o kolekcji

 

 

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM