1
2
3

PRACOWNIA
MOCZNAYA
// 2017

Szklany negatyw z naszej kolekcji stał się
zaczątkiem pomysłu by zdigitalizować i zebrać
w jednym miejsu ocalałe jeszcze witraże
z pracowni Dezyderego Mocznaya.

ELEMENTARZ
TRADYCJI
REGIONU KOZŁA
// 2017

Wydaliśmy książkę do mazania dla dzieci
Elementarz tradycji Regionu Kozła. 
Wykorzystuje ona i w autorski sposób przetwarza
zdjęcia z naszej kolekcji szklanych negatywów.

INWENTARZ
GOTOWY
// 2017

Dzięki dotacji Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych
stworzyliśmy inwentarz kolejnej części
naszej kolekcji. Przeprowadziliśmy rownież
prace konserwacyjne i rozpoznacze.

O kolekcji

SZKLANE
NEGATYWY

ARCHIWA
SPOŁECZNE

Fundacja TRES opiekuje się kolekcją szklanych negatwów wykonanych przez Constantego Sikorskiego fotografa ze Zbąszynia. Naszym celem  jest nie tylko upublicznienie i zabezpieczenie zespołu archiwalnego, ale także twórcze działanie i szukanie współczesnych kontekstów dla starej fotografii. Pomagamy również innym archiwom społecznym w digitalizacji i upublicznieniu swoich zasobów. Nasze dotychczasowe działania to głównie aktywność digitalizacyjna, wystawiennicza i wydawnicza. Zależy nam na budowaniu społecznej aktywności wokół zagadnień archiwów społecznych.

2300

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM

2017

W naszej kolekcji znajduje się cenny szklany negatyw Constantego Sikorskiego zrobiony w pracowni Dezyderego Mocznaya w Zbąszyniu. To ten negatyw stał się zaczątkiem pomysłu by spróbować zebrać w jednym miejsu ocalałe jeszcze witraże z tej pracowni. Obecnie realizujemy zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Gminę Zbąszyń: Wirtualna kolekcja witraży z pracowni Dezyderego Mocznaya.

2017

Elementarz tradycji Regionu Kozła to projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra". W ramach tego zadania została zaprojektowana i wydana książka aktywnościowa dla dzieci autorstwa Anny Kaźmierak, dotycząca zwyczajów mieszkańców 6 miasteczek i kilkunastu wsi na Zachodzie Wielkopolski skupionych w Regionie Kozła. Premiera książki miała miejsce podczas 43 Biesiady Koźlarskiej w Zbąszyniu.

2017

Dzięki dofinansowaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zrealizowaliśmy zadanie publiczne pod tytułem: „Opracowanie, skatalogowanie, konserwacja i upublicznienie inwentarza szklanych negatywów i fotografii należących do fundacji TRES”.