Niemcza

Zapraszamy do obejrzenia zbioru z Niemczy gdzie w latach 1926-1951 funkcjonowało regionalne muzeum, w zbiorach którego znajdowała się kolekcja szklanych diapozytywów o różnorodnym zakresie tematycznym. To m.in. fotografie: eksponatów muzealnych, dokumentów archiwalnych, lokalnego życia społecznego oraz architektury i krajobrazu. Dziś diapozytywy znajdują się w zbiorach pobliskiego Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. Zostały one zdigitalizowane i zaprezentowane na wystawie „Niemcza, czas zatrzymany”, przygotowanej jesienią 2018 roku przez Stowarzyszenie Muzeum Ziemi Niemczańskiej.

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM