INWENTARZ

Realizujemy obecnie zadanie publiczne pod tytułem: Opracowanie, skatalogowanie, konserwacja i upublicznienie inwentarza szklanych negatywów i fotografii należących do fundacji TRES.

 

Opis zadania:
Fundacja TRES jest w posiadaniu szklanych negatywów i fotografii z atelier fotograficznego ze Zbąszynia (pocz. XX w). Cześć kolekcji została już opracowana i udostępniona (2300 rekordów na stronie www.szklanenegatywy.pl). Wiemy zatem że są to wartościowe obiekty (np. Powstanie Wlkp., wielkopolska wieś etc.). Zabiegamy o to by materiały te żyły nowym życiem podczas wystaw, prezentacji i publikacji. Na opracowanie czeka reszta kolekcji, która trafiła do nas niedawno. Szacujemy, iż jest to około 1700 obiektów - zarówno szklane negatywy jak i fotografie na papierze. Zadanie nasze polega na: kwerendzie archiwalnej i studiach wstępnych nad zespołem, segregacji i utworzeniu grup tematycznych, nadaniu im odpowiedniego układu wewnętrznego oraz na opisie, zabezpieczeniu obiektów poprzez ich konserwację zachowawczą i stworzenie kart zabezpieczających, umieszczenie w opakowaniach ochronnych oraz na stworzeniu inwentarza elektronicznego i papierowego udostępnionego na stronie www.szklanenegatywy.pl oraz przekazanie papierowej wersji inwentarza do bibliotek.

 

 


Zadanie zostało sfinansowane w 85,24% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

2300

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

Do końca 2016 roku udało się nam zdigitalizować i upublicznić ponad 2300 szklanych negatywów autorstwa Constantego Sikorskiego. Prace trwają...