Udział w I Kongresie Archiwów Społecznych

Wzięliśmy udział w I kongresie Archiwistyki Społecznej w Warszawie zorganizowanym przez Ośrodek Karta. Było to spotkanie podsumowujące doświadczenia różnych archiwów a także próba zastanowienia się nad wprowadzeniem zmian prawnych służących dalszemu rozwojowi Archiwów Społecznych w Polsce.

http://archiwa.org/as_kongres

 

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM