Katalog: atelier

Katalog fotografii wykonanych w atelier jest katalogiem najobszerniejszym. Wyróżnikiem tych fotografii jest tło, które towarzyszyło fotografowanym osobom. Umownie nazwaliśmy je Tło 1, Tło 2, Tło 3.
Tło 1; malowidło na płótnie przedstawia kompozycję z elementami architektury, roślin i draperii. Stylistycznie osadzone jest w eklektyzmie. Analiza stroju wskazuje, że jest to tło najstarsze. To samo płótno w czasach późniejszych - nawet w okresie międzywojennym widzimy często w sytuacji plenerowej dość niedbale zawieszone na przygodnej ścianie stanowiąc tło dla fotografowanych postaci.
 
Tło 2; z pejzażem i zamkiem  jest późniejsze. Występują na nich żołnierze w mundurach z okresu I wojny światowej ale też spotykamy na nim fotografujących się żołnierzy polskich.
 
Ostatnie tło -  Tło 3 imitujące wnętrze pokoju z oknem. Pojawia się około 1917 roku. (Rozpoznane zdjęcie Teodora i Piotra  Bajer pochodzą z 1917 - zginęli oni wtedy na francuskim froncie) na tym samym tle fotografują się też żołnierze w mundurach z czasów III Rzeszy. Tłu temu towarzyszy charakterystyczny rodzaj białych mebli (Jedno z krzeseł z tego kompletu zachowało się do dziś).
 
W katalogu zostaną umieszczone jeszcze kolejne negatywy.

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM