Pracownia Dezyderego Mocznaya

W naszej kolekcji znajduje się cenny szklany negatyw Constantego Sikorskiego zrobiony w pracowni Dezyderego Mocznaya w Zbąszyniu. To ten negatyw stał się zaczątkiem pomysłu by zdigitalizować i zebrać w jednym miejsu ocalałe jeszcze witraże z tej pracowni. Obecnie realizujemy zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Gminę Zbąszyń: Wirtualna kolekcja witraży z pracowni Dezyderego Mocznaya.

 

 

W Zbąszyniu od 1908 do 1936 roku działał Dezydery Mocznay – przybyły z Węgier artysta witrażownik, wykształcony w Berlinie i Wiedniu. Był bardzo ceniony jako ekspert w tworzeniu witraży i fachowym doborze szkieł witrażowych. Zajmował się zarówno konserwacją witraży zabytkowych jak i realizacją własnych projektów. Pracownia Mocznaya realizowała rownież witraże projektowane przez innych twórców. Witraże z pracowni zbąszyńskiej popularne były w architekturze Łodzi. Był autorem i twórcą witraży w Poznaniu i innych miastach Wielkopolskich. Spotkaliśmy się z informacją, że tworzył również dla inwestorów zagranicznych m. in. w Berlinie. Otwarty przez niego w Zbąszyniu warsztat to także szkoła witrażowa - miejsce kształcenia mistrzów w dziedzinie witrażu. Wielu z nich otworzyło później własne zakłady.

Pierwszym etapem projektu są kwerendy i studia nad zespołem. Kolejnym: prace digitalizacyjne na terenie kilku miast ( Jarocin, Łódź, Chorzów Zbąszyń, Wolsztyn). Efekty projektu zostaną zaprezentowane na stronie www.szklanepozytywy.pl. Uzyskany podczas projektu zdigitalizowany materiał zostanie przekazany do Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 


 

There is a precious glass plate negative in our collection, taken by Constaty Sikorski in Dezydery Mocznay’s studio. This glass plate negative triggered the idea of digitizing and collecting in one place all surviving stained glass windows that came from Mocznay’s studio in Zbąszyń. Our work-in-progress is co-funded by the Ministry of Culture and National Heritage and the Zbąszyń urban–rural commune, and called “Virtual Collection of Stained Glass Windows from Dezydery Mocznay’s Studio.”
 
Dezydery Mocznay, a stained glass artist of Hungarian origins, was educated in Berlin and Vienna, and worked in Zbąszyń between 1908 and 1936. He was highly regarded as an expert in designing stained glass windows, as well as in choosing the proper type of glass. Mocznay produced his own works as well as commissions by other designers. He also worked in the preservation and renovation of antique stained glass windows. Stained glass works from his Zbąszyń studio became popular in the architecture of Łódź, and embellished many buildings in Poznań and in other towns of Greater Poland. We discovered that he also created stained glass works for foreign commissioners, for example in Berlin. His studio in Zbąszyń became a school for stained glass making, where many master-craftsmen learned the art and eventually opened their own workshops.
 
The first stage of our project is field research and study of the collection of Mocznay’s works. In the second stage, we will digitize his stained glass windows from towns such as Jarocin, Łódź, Chorzów, Zbąszyń, and Wolsztyn. The results of the project will be presented on our website: www.szklanepozytywy.pl. The digital collection will be donated to the National Heritage Institute.
 
Co-funded by the Ministry of Culture and National Heritage
Co-funded by Zbąszyń urban-rural commune

 

 

 

 

 

 

 

Mówią i pisza o pracowni Mocznaya:

zbaszyn.naszemiasto.pl

audycja Marii Łączkowskiej emitowana w radiu EMAUS  – posłuchaj

 

 

 

 

Prace digitalizacyjne w Łódzkiej Szkole Filmowej
Prace digitalizacyjne w Kościele Ewangelicko Augsburskim św. Mateusza w Łodzi
Prace digitalizacyjne w Zbąszyniu
Fragment sygnatury witraża w Zbąszyniu „D. Mocznay Bentschen”
Edycja materiałów cyfrowych
Edycja materiałów cyfrowych

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM