Obraz w obrazie

Posługując się zdjęciami Constantego Sikorskiego ponownie sfotografowaliśmy współczesny Rynek zbąszyński (19 stycznia 2009 roku godz. 13.00 na Rynku w Zbąszyniu.) z uczestnikami Powstania na fotografiach sprzed dziewięćdziesięciu lat. Wśród ludzi na Rynku ustawiliśmy reprodukcje naturalnych rozmiarów fotografii powstańców wielkopolskich z rejonu Zbąszynia. Wspólne zdjęcie starym aparatem na szklanym negatywie wykonał Jarosław Klupś. www.klups.free.art.pl

„...powtórzony kadr, chwila utrwalona w obrazie. Można prawie zaprzyjaźnić się z tymi, których z twarzy prawie zapomniano.  Co to znaczy tożsamość? To JA, tu i teraz,  z „oswojoną” przeszłością obok. Współczesność przejdzie do historii, jako obraz w  obrazie, fotografia z fotografią, teraźniejszość ze świadomością przeszłości...”

Wojtek Walczak

 

 

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM