O kolekcji Fundacji TRES

Nasza kolekcja powstała na bazie zbiorów Kazimierza Olejniczaka (fotografa zbąszyńskiego). W latach 80-tych kupił on kilkadziesiąt szklanych negatywów Constantego Sikorskiego (fotograf prowincjonalny działający od początku do lat czterdziestych XX w w Zbąszyniu) przedstawiających głównie powstańców wielkopolskich. W 2006 roku po śmierci Kazimierza Olejniczaka kolekcją zajął się jego syn Wojciech Olejniczak. W 2008 roku z chwilą powołania Fundacji TRES zbiór dostał się pod naszą opiekę i jest sukcesywnie porządkowany i wzbogacany. Obecnie cała kolekcja to ponad 3000 szklanych negatywów wykonanych na przestrzeni 40 lat. Dzięki portalom aukcyjnym Fundacja zakupiła kilkaset kolejnych szklanych negatywów oraz kilkanaście fotografii papierowych sygnowanych nazwiskiem Sikorski. Wśród posiadanych przez nas odbitek papierowych są również tekturki sygnowane Alois Sikorski. Wiemy, iż był to starszy brat Constantego (miał pracownie w Berlinie, Gnieźnie, Poznaniu, Śremie i Zbąszyniu).

 

KAZIMIERZ OLEJNICZAK
(1921 - 2006)


Rozpoczął naukę zawodu fotografa u swojego ojca Tadeusza Olejniczaka. Podczas wojny, gdy zakład jego ojca został skonfiskowany i zamknięty przez niemieckich okupantów, pracował jako czeladnik w zakładzie Leona Szymenderskiego. W 1943 został aresztowany i osadzony w forcie VII w Poznaniu. Po wojnie prowadził już samodzielnie pracownię fotograficzną w Zbąszyniu. Uzyskał dyplom mistrza fotografii w Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu w 1951 roku. Poza usługową fotografią zajmował się też dokumentowaniem życia społeczności lokalnej. Do lat 60. używał szklanych negatywów. Tworzył cykle fotograficzne portretujące osoby w regionalnych strojach ludowych. Fotografie wykonane do albumu z okazji XX lecia PRL (1965) realizowane były już na negatywach celuloidowych. Do póżnego wieku aktywnie dokumentował życie miasta


 

CONSTANTY SIKORSKI
(1876 - 1945)


Losy Constantego czakają jeszcze na swego odkrywcę. Z relacji starszych mieszkańców Zbąszynia wiemy, że Costanty Sikorski zmarł podczas deportacji do Rosji zimą 1945 roku. W zbiorze szklanych negatywów jest kilka ukazujących żołnierzy w mundurach III Rzeszy. Wydaje się więc to naturalny cenzus czasowy zbioru. Dokładna analiza zarejestrowanych na szklanych negatywach detali ukazała, że część zdjęć weselnych w naszym zbiorze musiała być wykonana po 1945 roku. Zatem ktoś inny jest ich autorem.


 

ALOIS SIKORSKI
(?? - 1906)


Fotograf. Właściciel pracowni fotograficznych w Berlinie, Gnieźnie, Poznaniu, Śremie i Zbąszyniu. Starszy brat Constantego Sikorskiego. W naszej kolekcji posiadamy kilkadziesiąt zdjęć na tekturkach sygnowanych znakiem pracowni Aloisa.


 

 

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM