Digitalizacja NIA

Narodowy Instytut Audiowizualny wsparł finansowo digitalizację i upublicznienie oraz promocję informacji o zbiorze szklanych negatywów Fundacji TRES. W ramach zadania dokonanao digitalizacji części zbioru, zakupiono profesjonalne opakowania a także środki te pozwoliły stworzyć tą platformę.

 

 

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM