Katalog: Praca - zawody

Przedstawiamy tutaj fragment dorobku naszego fotografa który tematycznie skupia się wokół zawodów, zajęć i profesji. Podstawowym mankamentem zbioru szklanych negatywów z kolekcji Fundacji TRES jest anonimowość ich bohaterów, a często również anonimowość kontekstu, w jakim zdjęcia te były zrobione. Stwarza to oczywiście pole do pomyłek, ale daje też szansę na twórcze spojrzenie na dziedzictwo naszego regionu. Przełom XIX i XX wieku to czas, w którym zakorzeniona już w nim na dobre fotografia boryka się jeszcze z wieloma konwencjami w prezentowaniu postaci. Ze względów technologicznych nie wykształciła się jeszcze fotografia reportażowa – zdjęcia naświetlano kilka sekund, fotografowano więc świat trochę teatralnie upozowany. Dotyczy to zwłaszcza portretów wykonanych w studiu fotograficznym gdzie fotograf wspomaga się budową scenografii imitującej miejsce pracy. Ta estetyzacja i głęboki retusz portretów przekazują nam dziś zniekształcony obraz świata, jednak kondycji człowieka względem swego wizerunku mówią bardzo wiele.
„Uwaga! Proszę się nie ruszać” wołał fotograf do osób pracujących przed obiektywem, sam będąc w tym momencie również w pracy.

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM