Katalog: Konteksty religijne (Wieleń)

Bogactwo życia religijnego Wielenia jest dobrze udokumentowane dzięki m.in. Edmundowi Wielebskiemu – rodzinnemu fotografowi i…jednocześnie kapłanowi. Zdjęcia tego katalogu dokumentują okres pobytu kleryka Edmunda we włocławskim seminarium, uroczystości prymicyjne w Wieleniu oraz wieleńskich księży proboszczów i wikariuszy. To także dość bogata kolekcja zdjęć komunijnych i pogrzebowych.

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM