Katalog: Architektura (Wieleń)

Zmiany w architekturze miejskiej Wielenia były ściśle związane z charakterem wielokulturowym miasta. Mieszkali tu Polacy, Niemcy i Żydzi. Niegdyś miasto nazywane „małym Berlinem” z czasem traciło na znaczeniu, co miało swoje odzwierciedlenie w zabudowie głównych ulic. Zdjęcia tylko częściowo ukazują te zmiany, choć niektóre fotografie zaskakują pięknem dziś już nieistniejących budowli.

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM