Katalog: Żołnierze w mundurach polskich

Po usankcjonowaniu się granicy II Rzeczpospolitej w polskim Zbąszyniu stacjonowało wiele wojska Do obsługi granicy powołano też wiele służb mundurowych.

Historycy i pasjonaci dawnych umundurowań z pewnością będą potrafili zdefiniować przynależność poszczególnych osób do konkretnych formacji.
Również umundurowana była polska administracja kolejowa, dla laika bardzo zbliżona wyglądem do umundurowań wojskowych.

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM