moderator - blog

INWENTARZ

POWSTANIE
INWENTARZ
// 2017

Dzięki dotacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych powstanie inwentarz kolejnej
części kolekcji. Przeprowadzimy rownież
prace konserwacyjne i rozpoznacze.

3000

UDOSTĘPNIONYCH
SZKALNYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

Do końca 2016 roku udało się nam zdigitalizować i upublicznić ponad 3000 szklanych negatywów autorstwa Constantego Sikorskiego. Prace trwają...