Zasady korzystania

Użycie w celach prywatnych
Kolekcja szklanych negatywów Fundacji TRES umieszczona została w domenie publicznej. Chcemy, aby te wyjątkowe obrazy przeszłości stały się własnością wspólną zwłaszcza dla społeczności Zbąszynia i okolic których obrazy te dotyczą. Pliki ze znakiem wodnym można:

  • bezpłatnie pobierać ze strony
  • umieszczać je we własnym archiwum rodzinnym
  • kopiować
  • przesyłać dalej...

Liczymy, że w zamian za to prześlecie nam Państwo informację o osobach lub sytuacjach które rozpoznaliście. Niech to specyficzne archiwum przestanie być anonimowe.

 

Jak uzyskać pliki bez znaku wodnego:
Istnieje możliwość uzyskania kopii (skanu) nadającej się do druku i bez znaków wodnych. W tym celu należy:

  • uzasadnić e-mailem cel zapotrzebowania
  • wypełnić Formularz Udostępniania.

 

Komercyjne wykorzystanie
Każde komercyjne użycie skanów szklanych negatywów udostępnionych na stronie jest płatne. Warunki użycia ustalane są indywidualnie pocztą elektroniczną: fundacja@tres.org.pl, telefonicznie: 61 833 21 16, +48 602 335 033.

 

Materiały, z których wykonano kopie użytkowe tj. skany, są udostępnianie w postaci tych kopii, a nie oryginałów. W uzasadnionych celach Fundacja wykonuje odpłatnie odbitki fotograficzne.

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM