Leszno_01_01_023

Katalog: Żurkiewicz
Sygnatura: 
Leszno_01_01_023

Szczegóły

Autor: 
Żurkiewicz
Opis: 

ATLAS - obelisk na placu Kosciuszki ( zaginiony ).

Komentarze

Zaloguj się

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM