Leszno_01_01_017

Katalog: Żurkiewicz
Sygnatura: 
Leszno_01_01_017

Szczegóły

Autor: 
Żurkiewicz
Opis: 

Kamienica na ulicy Leszczyńskich.

Komentarze

Odpowiedzi

To kamienica w Lesznie przy ulicy Leszczyńskich nr 17

Zaloguj się

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM