Leszno_01_01_007

Katalog: Żurkiewicz
Sygnatura: 
Leszno_01_01_007

Szczegóły

Autor: 
Żurkiewicz
Opis: 

Kościół w Świerczynie.

Komentarze

Zaloguj się

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM