Katalog: Zawody i zajęcia (Jarosz)

Grupa zdjęć przedstawia uchwyconych ludzi w działaniu, lub prezentujących określone profesje.
Wiele ujęć przedstawia prace w polu, w obrębie zabudowań gospodarczych, prace ze zwierzętami lub w towarzystwie maszyn rolniczych. Jest też relaks, sport i zajęcia artystyczne.
Niektórych ujęć nie daje się łatwo zidentyfikować, lub prowokują do zadawania pytań: Czy żołnierze z bronią pilnują przyłapanych właśnie przemytników?, skąd na wsi tarnowskiej samochód ciężarowy z napisem PKS Koszalin?, dlaczego rozbawiona grupa bimbrowników dała się uwiecznić z dowodami przestępstwa?
Sam autor fotografii Marceli Jarosz jawi się nam jako człowiek wyjątkowo zapracowany. Widzimy go z kosą w ogrodzie, majsterkującego z piłką do metalu, doglądającego pasieki i co najważniejsze widzimy go realizującego też swą malarską pasję. Raz przy sztalugach, w plenerze jako młodego człowieka i kilkadziesiąt lat później w pracowni przed obrazem o zdecydowanie innej tematyce.
Specyfika życia na wsi zmuszała do pracy fizycznej zarówno mężczyzn, kobiety oraz dzieci. Część zdjęć wykonano we wnętrzach, ale też maszynę do szycia marki "Singer" przypisaną raczej domowym pracom, wyniesiono do zdjęcia grupowego na podwórze.
W przypadku wielu zdjęć trudno określić ich lokalizację, poza Izbą Porodową w Miechowicach Wielkich, bo dwie panie ustawiły się do zdjęcia pod tablicą na budynku. Jeden z motocykli zaopatrzony jest w czytelną tablicę oznajmiającą iżmiejscem jej garażowania są Wietrzychowice.
Obecność na zdjęciu żołnierza w hitlerowskim mundurze świadczy o tym, że podczas wojny Marceli Jarosz też trudnił się fotografią usługowo.

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM