Katalog: Portrety małe

Małe portrety to negatywy najczęściej w formacie 13 X 9 cm. Załadowane do aparatu w poziomie mieściły 2 małe portrety. Fotografie przeznaczone były zwykle do wszelkiego typu dokumentów. Pręga pomiędzy osobami oznacza że fotograf naświetlał kliszę dwa razy. Za każdym razem zasłaniając sąsiednią część jeszcze nie naświetloną lub już z naświetlonym portretem. Pozytyw uzyskiwano kopiując stykowo negatyw na papier fotograficzny.
Z zachowanego dokumentu Adolfa Bajera http://szklanenegatywy.pl/szklane_negatywy/Adolf_Bajer.html
wiemy, że wykorzystywano fragment fotografii w dokumencie,  teraz możemy zobaczyć zdecydowanie więcej: części garderoby, spracowane ręce...Można też powiedzieć, że widzimy fotografowanych pierwszy raz razem. Tak naprawdę nigdy nie siedzieli obok siebie.

W katalogu zostaną umieszczone jeszcze kolejne negatywy.

 

 

 

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM