Katalog: Organizacje społeczne i patriotyczne (Wieleń)

Tradycje działalności organizacji patriotycznych w Wieleniu sięgają XVII wieku. W okresie międzywojennym było to miasto graniczne II RP, stąd aktywność społeczna i patriotyczna jego mieszkańców była bardzo duża. Strzeleckie Bractwo Kurkowe, Wieleńska Drużyna PCK, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, Towarzystwo Powstańców i Wojaków, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Koło śpiewaczo-teatralne to tylko niektóre przykłady organizacji działających niegdyś w Wieleniu.

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM