Katalog: Okres Powstania Wielkopolskiego

Działania wojenne okresu I wojny światowej ominęły Zbąszyń i jego okolice. Przyjęliśmy zasadę, że jeśli widzimy żołnierzy w mundurach niemieckich razem z bronią lub w sytuacjach polowych muszą to być zdjęcia z okresu Powstania Wielkopolskiego. Formacje polskich żołnierzy mają rozpoznawalne elementy stroju, mimo tego, że  składowe umundurowania było kompletowane często z niemieckich magazynów.

Miasto Zbąszyń nie zostało zdobyte przez powstańców, stąd większość ujęć pokazuje formacje nienieckie obecne na linii frontu. Atak powstańców na Zbąszyń w okolicach dworca kolejowego spowodował pożar fabryki mączki ziemniaczanej. Zachowała się dokumentacja zniszczeń fabryki. Dzięki wyjątkowej, jak sądzimy pozycji w społeczności lokalnej jak i atrakcyjności techniki fotograficznej fotograf Sikorski mógł poruszać się po obydwu stronach frontu. Do jego atelier zawitali również członkowie komisji alianckiej, którzy ustalali przebieg zachodniej granicy po traktacie w Trewirze.  

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM