Katalog: Żołnierze w mundurach niemieckich

Część mężczyzn w pruskich mundurach uwiecznionych przez Sikorskiego to osoby zarejestrowane przed 1914 rokiem. Okres I wojny światowej niewątpliwie zbiega się z żywiołowym wzrostem zapotrzebowania na fotografię. Wnikała to po części ze względnej dostępności i upowszechnienia się tej techniki, ale również z towarzyszącym poczuciem bliskości śmierci dla wielu członków społeczności lokalnej.
Mężczyźni jadący na wojnę zostawiali rodzinom na pamiątkę swą podobiznę, oraz domownicy wysyłali do uwięzionych na froncie ojców i braci fotografie rodzinne.

Historycy i pasjonaci dawnych umundurowań z pewnością będą potrafili zdefiniować formacje wojskowe w których przyszło służyć mężczyznom ze Zbąszynia i jego okolic.
Umundurowana też była pruska administracja kolejowa.

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM