Biała Dama z pękiem kluczy

Niesamowitości fotograficzne na nowo wywołane

Szatę graficzną publikacji Biała Dama z pekiem kluczy. 111 podań i legend Regionu Kozła przygotowaliśmy w oparciu o naszą kolekcję szklanych negatywów Constantego Sikorskiego. Dziwne stwory, niesamowite wydarzenia, białe damy, czarownice i diabły wyłaniają się z obrazu fotograficznego jakby na nowo wywołane. Nowopowstałe konteksty wizualne zestawiliśmy ze starymi mapami regionu ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej. Redaktorem publikacji jest Eugeniusz Kurzawa a wydawcą Stowarzyszenie Gmin RP Regionu Kozła.

 

2459

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM