Pracownia Dezyderego Mocznaya

PRACOWNIA
MOCZNAYA
// 2017

Szklany negatyw z naszej kolekcji stał się
zaczątkiem pomysłu by zdigitalizować i zebrać
w jednym miejsu ocalałe jeszcze witraże
z pracowni Dezyderego Mocznaya.

Blog zdjęcie: 

2300

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM