INWENTARZ

INWENTARZ
GOTOWY
// 2017

Dzięki dotacji Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych
stworzyliśmy inwentarz kolejnej części
naszej kolekcji. Przeprowadziliśmy rownież
prace konserwacyjne i rozpoznacze.

Blog zdjęcie: 

2300

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM