II KONGRES ARCHIWÓW SPOŁECZNYCH

9 września wzięliśmy udział w II Kongresie Archiwistyki Społecznej w Warszawie. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Karta. Uczestnicy kongresu zastanawiali się nad zagadnieniami prawnymi, technicznymi i organizacyjnymi które towarzyszą pracy przy tworzeniu archiwum społecznego.

2300

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

Do końca 2016 roku udało się nam zdigitalizować i upublicznić ponad 2300 szklanych negatywów autorstwa Constantego Sikorskiego. Prace trwają...