Elementarz tradycji

ELEMENTARZ
TRADYCJI
REGIONU KOZŁA
// 2017

Wydaliśmy książkę do mazania dla dzieci
Elementarz tradycji Regionu Kozła. 
Wykorzystuje ona i w autorski sposób przetwarza
zdjęcia z naszej kolekcji szklanych negatywów.

Blog zdjęcie: 

2300

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM