Deportowani 1938

DEPORTOWANI
DO ZBĄSZYNIA

1938 // 2018

Grupa deportowanych z Kolonii do Zbąszynia
polskich Żydów. Zdjęcie zrobione w atelier
C. Sikorskiego. W tym roku mija 80 lat
od akcji „Polenaktion”

Blog zdjęcie: 

2300

UDOSTĘPNIONYCH
SZKLANYCH NEGATYWÓW
W KOLEKCJI FUNDACJI TRES

1724

OBIEKTY W INWENTARZU ARCHIWALNYM